Vi samverkar med 

SEPTEMBER


Söndag 5/9, kl.11.00 Upptaktsgudstjänst. G Rabenius, sång av Gränslöst.

Tisdag 7/9, kl.18.00 Sång – samtal – bön.

Söndag 12/9 kl.11.00 Gudstjänst med nattvard. G Rabenius,
sång Rakel & Oliver Sundström.

Tisdag 14/9, kl.18.00 Sång – samtal – bön.

Söndag 19/9 kl.11.00 Kort Gudstjänst, sedan församlingens ÅRSMÖTE (förenklat).
Vi planerar även för kyrkkaffe denna söndag.

Tisdag 21/9, kl.18.00 Sång – samtal – bön.

Söndag 26/9 kl.11.00 Gudstjänst. Vibeke Olsson Falk,
sång Karin Meritähti & Ann Mårtensson.

Tisdag 28/9, kl.18.00 Sång – samtal – bön.

Onsdag 29/9 kl.13.30 Ev. Träffpunkt Norr, (beslut om hur det blir tas veckan innan).

OKTOBER

03 Söndag 11.00 Gudstjänst. Gunnar Rabenius, sång Marianne & Ulf Gunnarsson.
 
05 Tisdag 18.00 Sång – Samtal – Bön. 

10 Söndag 11.00 Gudstjänst. David Arwe, som även hälsas välkommen som ny pastor, sång Christer Stenberg. 

12 Tisdag 18.00 Sång – Samtal – Bön. 

13 Onsdag 13.30 Ev. Träffpunkt Norr. 

17 Söndag 11.00 Gudstjänst. David Arwe, sång Carin & Karin Lindh. 

19 Tisdag 18.00 Sång – Samtal – Bön. 

24 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard. Gunnar Rabenius, sång. 

26 Tisdag 18.00 Sång – Samtal – Bön. 27 Onsdag 13.30 Ev. Träffpunkt Norr. 

31 Söndag 11.00 Gudstjänst. Siv & Gunnar Rabenius. Närradioinspelning (sänds 2/11, kl.18).

NOVEMBER

02 Tisdag 18.00 Sång – Samtal – Bön. 

06 Lördag 11.00 Gudstjänst med ljuständning till de hemgångnas minne. (Alla helgons dag) Gunnar Rabenius, Kören. 

07 Söndag 11.00 Gudstjänst, gemensam med Salemkyrkan. Predikan. Gemensamma sångare. 

09 Tisdag 18.00 Sång – Samtal – Bön 

10 Onsdag 13.30 Ev. Träffpunkt Norr. 

14 Söndag 11.00 Sånggudstjänst. Anders Soldh med ensemble, David Arwe. 

16 Tisdag 18.00 Sång – Samtal – Bön. 

20 Lördag 10.00 Ev. Julstugan (om läget tillåter) (Se annonsering v.46) 

21 Söndag 11.00 Gudstjänst med nattvard. David Arwe, sång av mansröster.
 
23 Tisdag 18.00 Sång – Samtal – Bön. 

24 Onsdag 13.30 Ev. Träffpunkt Norr.
 
28 Söndag 11.00 Adventsgudstjänst. Gunnar Rabenius, sång av Kören. 

30 Tisdag 18.00 Sång – Samtal – Bön.