Adress och telefon

Ullungsforsvägen 9, 828 34 EDSBYN eller edsbyn.missionskyrkan@kyrktorget.net

Kyrkan 0271-229 51

Pastor och föreståndare: Gunnar Rabenius nås på 0271- 229 50 säkrast onsdagar mellan 9 och 12 eller via mobilen 076-102 29 44

Körledare: Marianne Gunnarsson   070-264 66 28

Församlingens ordförande: Per-Erik Edeborg 072-217 01 60

KÄGELHOLMEN under säsong 070 - 358 39 20

KYRKSKJUTS ordnas för den som behöver. Kontaktperson Bertil Höglund 070-210 21 31

Hur får man tag på sjukhuspastorn? 

Sjukhuspastor Lennart Thorsell   0278 – 380 95  /  073 – 843 39 95

Kontakta oss

Ditt namn

Din e-post

Rubrik

Meddelande