Välkommen till Missionskyrkan i Edsbyn!


Edsbyns Missionsförsamling bildades 1880 och hade vid årsskiftet 2019/20 180 medlemmar. 


Vill du lämna ett bidrag till församlingen så går det bra via Edsbyns Missionsförsamlings

Swishnr: 123-538 40 03

BG-nr: 426-1020
Vad som händer hos oss finns under fliken program. Välkomna!


Kyrkskjuts ordnas för den som önskar. Kontaktperson: Bertil Höglund 070-210 21 31

Vi finns även på facebook 

"Edsbyns Missionskyrka" https://www.facebook.com/Edsbyns-Missionskyrka-189655317806878/

och "Kägelholmen" https://www.facebook.com/kagelholmen/