Bön i Edsbyns Missionsförsamling och SMU

Vi vill vara Kristusnära-Vardagsnära-Nära varandra därför ber vi:

Gud vi ber om mod att vara ärliga och äkta i mötet med varandra. Vi ber om förstånd att acceptera varandra som vi är utan att döma. Vi ber att det ska finnas livsluft för alla åldrar i vår kyrka.

Gud låt ett under ske med oss så att vår stora längtan blir att få bruka alla våra gåvor, vår personlighets utrustning i frivilliggjord tjänst för dig i församling och samhälle.

Hjälp oss Gud att ta vara på alla kontakter vi har med människor. Låt det växa fram nya platser där vi kan dela det som är viktigt. Låt människor få lära känna Dig Jesus.

Dessa böner har varit församlingens konkreta böner sedan de togs fram vid församlingskvällen den 20/10 2007. De kom att symboliseras av de fyra ljusen på nattvardsbordet. Låt ljusen påminna om möjligheten att låta dessa böner lysa som ljus i var och ens hjärta.

Gud vi tackar dig för bönesvar!