Våra anställda

 GUNNAR RABENIUS är sedan 1/9 2010 pastor i Missionskyrkan. Gunnar är är uppväxt i Linghed, c:a 8 mil från Edsbyn

Gunnar får presentera sig själv:

Jag är gift med Siv, som är undersköterska. Vi har tre vuxna barn; David , Sofia  och Ann-Charlotte. 

Efter att gått tre år på Bibelskola, Betel-Institutet i Orsa, började jag hösten 1982 arbeta som pastor. Först i Gustafs Missionsförsamling, där jag blev kvar hela 17 år. Sedan  i Askersunds Missionsförsamling under 11 år. Nu ser jag med tillförsikt och förväntan fram emot att få arbeta som pastor här i Edsbyn.

 

Vi, min fru och jag, har känt Guds ledning i den process som föregått vår flytt till Hälsingland.

Jag ser församlingens måtto som en god grund att bygga vidare på: "Vi vill vara en kyrka som är Kristusnära, vardagsnära och nära varandra".

 

Närhet ser jag som ett viktigt ord, att förankra och försöka leva ut i vardagslivet och i våra relationer, både till varandra och till den Herre och Gud vi tror på och vill tjäna.

Avståndstagande och distans är inget som bygger upp gemenskapen människor emellan. I stället bör vi präglas av den goda viljan att söka förstå varandra och acceptera våra olikheter, att leva tillsammans i öppenhet, närhet och kärlek.

 

Paulus ger oss ord på vägen: "Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek, överträffa varandra

i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren."  Rom.12:10-11