Välkommen till Missionskyrkan i Edsbyn!

Edsbyns Missionsförsamling bildades 1880 och hade vid årsskiftet  188 medlemmar. 

I skenet från adventsstakens ljus får vi begrunda orden i sångtexten , med dess tänkvärda innehåll.

 Med tillönskan om en GOD och VÄLSIGNAD JULHELG

och ett GOTT NYTT ÅR!         Gunnar Rabenius


Tänd ljus, ett ljus skall brinna

Tänd ljus, ett ljus skall brinna för hoppet på vår jord,

den skimrande planeten, den stjärna där vi bor.

När några trotsar mörkret kan framtiden slå rot.

Ett ljus är tänt för dagen, som vi ser fram emot.

Tänd ljus, två ljus skall skina, för kärlek och för tro,

för dem som river muren och lägger ut en bro.

När fången får sin frihet och flyktingen ett hem,

tänd ljus för dem som gråter, och de som tröstar dem.

Tänd ljus, tre ljus skall flamma för alla som vill slåss

för det som är rättfärdigt, de söker stöd hos oss.

Förlora inte modet; trots allt är vi ju ett!

Tänd ljus och bli en låga för sanning och för rätt.

Nu strålar alla ljusen och lyser på vårt bord,

mot timmermannen Jesus, som älskade vår jord

så mycket att han sökte sig bort från himlens ljus

och blev ett barn som växer ibland oss: Här är Gud.

Text: Eyvind Skeie   /   Sv. Översättning: Ylva Eggehorn

 


Vad som händer hos oss finns under fliken program. Välkomna!

Alla Kan Sjunga Kören övar torsdagar 19.00 - 20.30


Kyrkskjuts ordnas för den som önskar. Kontaktperson: Bertil Höglund 070-210 21 31

Vi finns även på facebook 

"Edsbyns Missionskyrka" https://www.facebook.com/Edsbyns-Missionskyrka-189655317806878/

och "Kägelholmen" https://www.facebook.com/kagelholmen/